Stichting Dagloon Nijmegen

Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcollectief van dak- en thuislozen dat in 2004 is opgericht. De grootste groep dagloners woont in een pand van een zorginstelling. Een enkeling leeft op straat of in dag- en nachtopvang, ongeveer eenderde woont zelfstandig.

De stichting heeft participatie in de samenleving als doel. De dagloners voeren zinvol werk uit, waarmee ze een vrijwilligersvergoeding verdienen. Hierdoor krijgen de dagloners meer sociale rollen. Ze klimmen op de arbeidsladder en zetten stappen richting arbeidsintegratie. Daarnaast wordt niet wenselijk gedrag verminderd.

De dagloners

Dagloners wonen in Nijmegen en hebben in deze fase van het leven een aantal problemen. Bijvoorbeeld financiële schulden, verslavingsproblematiek, een psychiatrische stoornis en/of een licht verstandelijke beperking. Werken bij Dagloon geeft hen werkervaring, dagritme, contact met anderen en wat financiële ruimte. Ongeveer 50 dagloners komen wekelijks werken bij Dagloon. De groep wisselt geregeld van deelnemers. 

De dagloner voelt zich prima thuis bij Dagloon en wil zich graag inzetten. Sommigen hebben jarenlange werkervaring opgedaan elders en zien Dagloon als een tijdelijk stadion. Voor een andere groep dagloners zijn er extern geen of zeer beperkte mogelijkheden. Zij zullen waarschijnlijk langdurig bij Dagloon blijven werken.

De beroepskrachten

Op de werkvloer coacht de projectcoördinator het reilen en zeilen binnen Stichting Dagloon. Ze stuurt de werkleiders aan, verricht acquisitie en onderhoudt contact met de gemeente, opdrachtgevers en de ketenpartners. Drie werkleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de dagloners bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en de planning. Aanvullend zijn er twee vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten.

Scroll naar boven